Kada buvo pastatytos pirmosios tvoros? Kokia buvo jų reikšmė?

Angliško žodžio „fence“ (tvora) kilmė yra žodis „defence“, reiškiantis gynybą. Susijusių žodžių reikšmės, taip pat artimos gynybai. Pvz. „fencible“ reikšmė – galintis užtikrinti gynybą.

Kokius laikus siekia tvorų kilmės istorija ir kur ji prasideda? Prie išlikusių Jeruzalės Raudų sienos, prie Didžiosios Kinų sienos, o gal dar seniau?

Tvorų tvėrimo istorija siekia žmonijos vystymosi pradžią, kur tarp visų kitų tvorų funkcijų, viena iš pagrindinių buvo apsauga. Taip pat tvoros turėjo svarbią reikšmę vystant žemdirbystę, ugdant kultūrinį privačios nuosavybės supratimą. Mokslininkai teigia, kad civilizacijos istorija yra tampriai susijusi su tvorų istorija ir tvoros kultūrinė prasmė yra nemenkesnė nei fizinė (laikyti kažką vienoje ar kitoje tvoros pusėje). Civilizacijų istorija kalba apie žemdirbystę, šeimą bei nuosavybę, kieno vystymuisi didelės įtakos turėjo tvoros.

Yra manoma, jog tvora yra privačios nuosavybės idėjos pagrindas. Tiktai keliaujančios bendruomenės, ankstyvosios žemdirbystės laikais, kurios neturėjo ilgalaikės nuosavybės, neturėjo tvorų. Vyravęs sodinti-nuimti derlių-iškeliauti žemdirbystės stilius, labai alino žemę. Pradėjus orientuotis į ilgalaikį žemės dirbimą bei rūpintis žeme, žemės sklypai buvo pradėti tverti tvoromis. Filosofas Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) rašė: “Pirmasis žmogus, kuris aptvėręs gabalėlį žemės pasakė: „Čia mano“ ir rado pakankamai naivių žmonių, kad juo patikėtų, tas žmogus buvo tikrasis pilietinės bendruomenės atradėjas“.

Įvairenybės